image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นางวิสา สวยรูป นักวิการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ มอบวัสดุการเกษตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ฯ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ฯ 2 ตำบล ปรือ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ 2. โรงเรียนบ้านปราสาทเบง ตำบล กาบเชิง อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ฯ ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป

มีนาคม 22, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด